CIS-Analysis 2000 Centrálny monitorovací systém
CIS-Analysis 2000
Fetálny centrálny monitorovací systém
• Ukladanie a zobrazovanie údajov v reálnom čase
• Flexibilné sieťové pripojenie prostredníctvom drôtového, bezdrôtového
    alebo hybridného režimu

• Podpora maximálne 255 monitorov prostredníctvom centralizovaného
    riadenia cez sieť

• 4 typy štandardov hodnotenia stavu plodu
• 4 typy reportov: krivka monitora, report, analýza a správa o sledovaní
• Ukladanie dát, prehľad a reanalýza
• Rôzne vyhľadávanie informácií o pacientovi prostredníctvom ID, mena alebo
    dátumu