Smart FM Fetálny monitor
Smart FM
Systém Smart FM prináša svetu revolúciu v sledovaný plodu.
So Smart FM je možné zdieľať tlkot srdca plodu s lekárom alebo aj príbuznou osobou. Pacientka má možnosť odísť kdekoľvek  v dosahu WIFI signálu (alebo 3G/4G siete), čo zabezpečuje nepretržitú komunikáciu s lekárom kedykoľvek
 a kdekoľvek.