card(X)plore Kombinovaný monitor krvného tlaku, EKG a Aktigraf
card(X)plore kombinovaný 24-hodinový
monitor krvného tlaku, EKG a Aktigraf
Pre komplexnejšiu analýzu kardiovaskulárneho rizika
card(X)plore poskytuje komplexný obraz vzťahu medzi hypertenziou a kardiovaskulárnymi ochoreniami. Vzhľadom na to, že hypertenzia je najbežnejším rizikovým faktorom kardiovaskulárnych ochorení, je dôležité hodnotiť súčasne krvný tlak a EKG údaje.

card(X)plore kombinuje 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku s nahrávaním EKG záznamu a aktigrafu. Zariadenie poskytuje komplexné informácie o vzťahu medzi zvýšeným krvným tlakom a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

card(X)plore je prenosné mini kardiologické laboratórium, ktoré zahŕňa niekoľko funkcií v jednom zariadení.

24-hodinové monitorovanie krvného tlaku
24-hodinové monitorovanie krvného tlaku sa v súčasnosti čoraz viac využíva, pretože poskytuje informácie nad bežným monitorovaním krvného tlaku. 24-hodinové monitorovanie krvného tlaku umožňuje opakované meranie krvného tlaku v priebehu 24 hodín vrátane denných meraní, ktorých abnormálna hodnota je prvým prediktorom kardiovaskulárnej mortality.

3-kanálové monitorovanie EKG

Automatická anotácia EKG, časová a frekvenčná doména HRV, QT, ST PQ analýza, analýza arytmie, detekcia kardiostimulátora, udalosť EKG a detekcia QRS s presnosťou 99,9%.

Holterové monitorovanie EKG je nevyhnutné, ak vaše príznaky (palpitácia, závraty, dýchavičnosť) zostávajú skryté počas bežného monitorovania srdca. Vykonáva hĺbkové vyšetrenie srdcového cyklu, pretože poskytuje informácie o akejkoľvek morfológii súvisiacej s QRS, ST, QT alebo P-vlnou.

Monitorovanie EKG holterom sa môže použiť na zistenie príčiny takýchto patologických príznakov ako mdloby alebo závraty alebo je užitočné po infarkte myokardu na posúdenie srdcových stavov.
   
Aktigrafia (2-osový pohybový graf)

Aktigrafia je nevyhnutná na určenie polohy tela a úrovne telesnej aktivity, keďže niektoré poruchy srdcového rytmu sa vyskytujú počas určitých činností, ako je napríklad spanie alebo fyzická námaha.
   
Rýchla identifikácia prekročených limitných hodnôt s ďalšími meraniami TK


Kompletný softvérový balík
Komplexná, hĺbková analýza kondície srdca. Môžete mať celý obraz pre lepšiu diagnózu.

Cenovo efektívny kardiovaskulárny skríning na ambulantnej báze
card(X)plore zahŕňa 24-hodinový krvný tlak, EKG holter a monitorovanie aktigrafie v jednom prístroji za účelom komplexnej analýzy kardiovaskulárneho rizika.

Technická špecifikácia:
- úložná kapacita až 51 hodín meraní EKG a 600 meraní tlaku krvi
- aktigrafia: 2-osi, +2g, vzorkovanie 10 Hz, citlivosť 0,01 g
- pamäťová SD karta
- rozmery 124 * 82 * 33,5 mm
- hmotnosť (bez batérie) 250 g
- oscilometrická metóda merania
- rozsah merania tlaku krvi: 30 - 260 mmHg, impulz: 40 - 200 bpm
- presnosť + 3 mmHg alebo 2% nameranej hodnoty
- 2 ovládacie tlačidlá
- vzorkovanie 600 Hz
- kvalita záznamu 150 alebo 300 Hz
- optické rozhranie cez USB
- 3 kanálové EKG (7 pacientskych káblov)
- CE certifikát

Obsah balenia:
1 x kombinovaná card(X)plore jednotka na meranie TK a EKG, 1 x pamäťová karta, 1 x púzdro, 1 x manžeta - štandardná veľkosť, 2 x súpravy vysokokapacitných batérií AA, 1 x optický kábel s USB rozhraním, 1 x pacientsky kábel, 1 x balenie jednorazových EKG elektród, 1 x CD s najnovším softvérom a užívateľskou dokumentáciou